Større lighed

Danmark er et af de mest lige, trygge og tillidsfulde samfund i verden. Men det er under alvorligt pres.

 

Social dumping skal bekæmpes med alle midler.

Grådigheden i toppen af samfundet skal tøjles.

 

Vi skal investere i uddannelse til flere, og for mere lighed i sundhedsvæsenet. Og bankerne skal igen reguleres og beskattes mere retfærdigt.

Tryghed på arbejdsmarkedet

Hetzen mod de arbejdsløse skal standses. Vi skal skabe flere job, der er bedre end dem vi havde i går.

 

Dem der er nedslidt, med korte uddannelser og lave lønninger, skal have mulighed for at trække sig tilbage fra arbejdsmarkedet imens de stadig kan gå og stå.

Vi skal satse mere på efteruddannelse til alle og flere praktikpladser til de unge.

En grønnere fremtid

Klimaforandringerne er blandt de største udfordringer for menneskeheden og, hvis ikke vi gør noget, vil det blive vores børns generations katastrofe. Derfor skal Danmark gå forrest i den grønne omstilling.

 

Vi skal arbejde for at forpligte landene omkring os til at overholde klimaaftalen, og være et foregangsland i dens overholdelse.

 

Vi skal investere massivt i energieffektiviseringer, bæredygtig produktion og genbrug.

 

En hovedstad for alle

Vores hovedstad er hele Danmarks. Vi skal være stolte af at bo og leve her. Men vi kan gøre det endnu bedre.

 

Vi skal investere mere i billigere kollektiv trafik.

De livsfarlige forurenende partikler skal nedbringes.

 

Og vi skal bygge markant flere billige boliger, som almindelige lønmodtagerfamilier har råd til at betale.