top of page

Jeg kæmper for bedre velfærd

Vi skal investere i vores sundhedsvæsen, daginstitutioner, skoler og ældrepleje.

 

Vores unikke danske velfærdssamfund skal udvikles og skabe muligheder for alle uanset baggrund.

 

Vores samfundsmodel skal styrkes - ikke skæres ned.

Jeg kæmper for større tryghed

Ingen skal opleve utryghed, hvor de bor eller færdes.

 

Politiet skal være tilstede tæt på borgerne. Vi skal også skabe større tryghed i arbejdslivet.

 

Et sikkert arbejdsmiljø, et stærkt sikkerhedsnet, hvis man mister sit arbejde og en værdig tilbagetrækning for alle giver større tryghed.

Jeg kæmper for grøn omstilling

Tempoet skal op i klimakampen. Vi er kommet langt de sidste år, men vi er ikke i mål.

 

Vi skal skabe flere grønne job og samtidig frigøre os fra russisk gas.

 

Vores fælles fremtid er på spil.

Anker 1

En hovedstad for alle

Vores hovedstad er hele Danmarks. Vi skal være stolte af at bo og leve her. Men vi kan gøre det endnu bedre.

 

Vi skal investere mere i billigere kollektiv trafik.

De livsfarlige forurenende partikler skal nedbringes.

 

Og vi skal bygge markant flere billige boliger, som almindelige lønmodtagerfamilier har råd til at betale.

Anker 2
bottom of page