Jeg kæmper for bedre velfærd

Vi skal investere i vores sundhedsvæsen, daginstitutioner, skoler og ældrepleje.

 

Vores unikke danske velfærdssamfund skal udvikles og skabe muligheder for alle uanset baggrund.

 

Vores samfundsmodel skal styrkes - ikke skæres ned.

Jeg kæmper for større tryghed

Ingen skal opleve utryghed, hvor de bor eller færdes.

 

Politiet skal være tilstede tæt på borgerne. Vi skal også skabe større tryghed i arbejdslivet.

 

Et sikkert arbejdsmiljø, et stærkt sikkerhedsnet, hvis man mister sit arbejde og en værdig tilbagetrækning for alle giver større tryghed.

Jeg kæmper for grøn omstilling

Tempoet skal op i klimakampen. Vi er kommet langt de sidste år, men vi er ikke i mål.

 

Vi skal skabe flere grønne job og samtidig frigøre os fra russisk gas.

 

Vores fælles fremtid er på spil.

 

En hovedstad for alle

Vores hovedstad er hele Danmarks. Vi skal være stolte af at bo og leve her. Men vi kan gøre det endnu bedre.

 

Vi skal investere mere i billigere kollektiv trafik.

De livsfarlige forurenende partikler skal nedbringes.

 

Og vi skal bygge markant flere billige boliger, som almindelige lønmodtagerfamilier har råd til at betale.